Reglement Wandelfestival

INSCHRIJVEN

De inschrijving is geldig zodra het inschrijvingsgeld betaald is.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk voor het Wandelfestival.

Deelnemers die zich willen inschrijven voor de Wandelmaatjes kunnen dit gratis doen, doch is er nog steeds een algemeen toegangsticket nodig.

De organisatie kan in geval van overmacht (weersomstandigheden, wegenwerken, etc.) op elk moment beslissen om een route te veranderen. Deelnemers worden daarvan op de hoogte gebracht. Deelnemers kunnen in dat geval hun inschrijvingsgeld
niet terugvragen.

De organisatie kan in geval van overmacht (weersomstandigheden, wegenwerken, etc.) op elk moment beslissen om 1 of meerdere routes af te schaffen. Deelnemers worden daarvan op de hoogte gebracht.

De organisatie kan in geval van overmacht (weersomstandigheden, etc.) op elk moment beslissen om de het Wandelfestival volledig af te schaffen. Deelnemers worden daarvan op de hoogte gebracht. Deelnemers kunnen in dat geval een volgende
editie kiezen of hun inschrijvingsgeld terugvragen.

Door zich in te schrijven voor het Wandelfestival gaat elke deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en privacyregels van Pasar. Die voorwaarden zijn te raadplegen op Pasar.be

Deelnemers en andere aanwezigen geven Pasar de toestemming om foto’s en video’s genomen in het kader van het evenement, te gebruiken voor haar interne en externe communicatie.

HET WANDELFESTIVAL

Elke deelnemer dient zich ter plaatse voor de start van de wandeling in te checken.

Elke deelnemer heeft respect voor de omgeving. Het is niet toegelaten om afval achter te laten op en rond de routes. Wat wordt meegebracht, moet ook meegenomen worden en in vuilbakken gegooid worden.

Elke deelnemer draagt zorg voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld. Bij opzettelijke vernieling van materiaal, worden de kosten voor de herstelling verhaald op de betrokken deelnemer(s).

Aangezien de routes door een natuurgebied gaan en het volop broedseizoen is, zijn geen honden toegelaten.

Elke deelnemer respecteert de verkeersregels.

Op het parcours en op de start en aankomst plaats zijn animaties voorzien. We proberen alle deelnemers zoveel als mogelijk de animaties te laten zien. Aangezien onze artiesten/groepen ook rust pauzes nodig hebben kan de organisatie
niet garanderen dat alle groepen gezien gaan zijn. Dit is ook niet op opzet van het Wandelfestival.

ONGEVALLEN EN VERZEKERING

Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de tocht. Materiële schade is niet gedekt.

Wanneer een deelnemer gewond raakt moet de coördinator van het Wandelfestival worden verwittigd via het noodnummer.

De ongevallenverzekering van het Wandelfestival komt enkel tussen indien de organisatie tijdig op de hoogte is van het ongeval. In geval van ongeval of letsel brengt de deelnemer binnen de 48 uren na het voorval de coördinator van
het Wandelfestival op de hoogte via het noodnummer.

Onder “lichamelijk ongeval” moeten worden verstaan: een plots voorval, dat een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken extern is aan het organisme van het slachtoffer.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstallen of materiële schade. Elke deelnemer staat in voor zijn eigen bezittingen.

CAMPING

Voor het Wandelfestival is er een beperkte mogelijkheid om met camper te kamperen en/of te overnachten. De camper-installatie dient volledig autonoom te zijn. Er is GEEN water, stroom, sanitaire voorziening of lozing van afvalwater.

Toegelaten: één camper (kampeerauto, max. lengte 9 m) per plaats. Enkel de vaste zonneluifel van de camper of shelter is toegelaten. Bijzettentjes, partytenten, shelters in nylon en een extra auto of aanhangwagen zijn omwille van brandveiligheid
niet toegelaten. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek of andere doeken is verboden. Deze camperplaatsen kunnen enkel bezet worden door campers.

Campers zijn enkel toegelaten als alle personen die verblijven in de camper een deelnameticket hebben van het Wandelfestival.

Per kampeerplaats worden maximaal 2 gasflessen toegelaten. Zorg dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en controleer flessen en leidingen regelmatig op slijtage en/of lekken. Er mogen geen open vuren of kampvuren aangelegd
worden. Barbecueën moet gebeuren onder voortdurende bewaking en enkel op gas of elektriciteit. BBQ op kolen of briketten zijn niet toegestaan. Daarbij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen. De barbecue
moet zodanig geplaatst worden dat andere gasten geen last hebben van de rook..

Afval achterlaten wordt NIET toegelaten:

Het vaststellen door ons team van het dumpen van afval, meegebracht van buiten de camping, kan leiden tot een schadevergoeding van € 150

Pasar/Het Wandelfestival kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van de goederen van de kampeerders. Tevens is Pasar/Het Wandelfestival niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van goederen van de kampeerders

Verblijfstarief: Het kampeertarief is 15€ per Camper.

Aankomst: De kampeerders kunnen op zaterdag 29 april hun plaats innemen vanaf 13u en tot 20u

Afreis: op maandag 1 mei wordt de kampeerplaats tijdig vrijgemaakt en dien je de camping te verlaten vóór 12 uur. Bij vervroegde afreis dien je de coördinator hiervan te verwittigen.

Je camperplaats reserveren en betalen kan via dezelfde weg van je deelnameticket: https://www.eventbrite.be/e/549235868267